ma numesc marius gadalean i m-am apucat sa fac un site pt protejarea naturii si promovarea romaniei pt ca ma vazut ca multi spunem ca faem si dregem dar nu miscam un deget. in speranta ca voi aduna un nr mare de membri atunci sint sigur ca vom pune in miscare o mica rotita din angreanj
va multumesc voua ,celor ce va inscrieti pe acest site ,inseamna ca va pasa de soarta naturii si nu in ultimul rand de soarta tarii noastre ROMANIA

semnat marius gadalean
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

ROMANIA - DIAMANTUL EUROPEI Hublist Romania Lista dc++ odc huburi romanesti


 

istoria protectiei naturii in romania

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) este instituţia de specialitate a administraţiei publice centrale cu competenţe în implementarea politicilor şi legislaţiei din domeniul protecţiei mediului. Ea se află în subordinea Ministerului Mediului (MM).[1]

ANPM a fost înfiinţată în anul 2004 şi reorganizată în baza Hotărârii de Guvern nr.459/2005. Cu această ocazie, Agenţiile Regionale de Protecţia Mediului (ARPM) au trecut din subordinea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului (actualul MM) în subordinea ANPM.

Misiune

ANPM este menita sa acţioneze pentru a asigura populaţiei un mediu sănătos în armonie cu dezvoltarea economică şi cu progresul social al României. Misiunea ANPM este de a asigura un mediu mai bun în România pentru generaţiile prezente şi viitoare şi realizarea unor îmbunătăţiri majore şi continue ale calităţii aerului, solului şi apelor.

Atribuţiile ANPM sunt următoarele:

* planificarea strategică de mediu;
* monitorizarea factorilor de mediu;
* autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului;
* implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel naţional, regional şi local;
* raportările către Agenţia Europeană de Mediu, pe următoarele domenii: calitatea aerului, schimbări climatice, arii protejate, contaminarea solului, apă.

În acest scop ANPM trebuie:

* să asigure suportul tehnic pentru fundamentarea actelor cu caracter normativ, a strategiilor şi politicilor sectoriale de mediu armonizate cu acquis-ul comunitar şi bazate pe conceptul de dezvoltare durabilă;
* să implementeze legislaţia din domeniul protecţiei mediului;
* să coordoneze activităţile de implementare a strategiilor şi politicilor de mediu la nivel naţional, regional şi local;
* să asigure reprezentarea în domeniul protecţiei mediului în relaţiile interne şi externe, conform mandatului acordat de către MMDD;
* să asigure autorizarea activităţile cu impact potenţial asupra mediului şi asigurarea conformării cu prevederile legale;
* să asigure funcţionarea laboratoarelor naţionale de referinţă pentru aer, deşeuri, zgomot si vibraţii, precum şi pentru radioactivitate;
* să coordoneze realizarea planurilor de acţiune sectoriale şi a planului naţional de acţiune pentru protecţia mediului.


Organizare

ANPM are în subordine opt Agenţii Regionale de Protecţia Mediului (ARPM), corespunzătoare celor opt regiuni de dezvoltare ale României şi 42 de Agenţii Locale de Protecţia Mediului, ca agenţii judeţene.

Cele opt Agenţii Regionale de Protecţia Mediului sunt:

* Regiunea 1 – ARPM Nord - Est, cu sediul la Bacău
* Regiunea 2 – ARPM Sud - Est, cu sediul la Galaţi
* Regiunea 3 – ARPM Sud - Muntenia, cu sediul la Piteşti
* Regiunea 4 – ARPM Sud - Vest Oltenia, cu sediul la Craiova
* Regiunea 5 – ARPM Vest, cu sediul la Timişoara
* Regiunea 6 – ARPM Nord - Vest, cu sediul la Cluj-Napoca
* Regiunea 7 – ARPM Centru, cu sediul la Sibiu
* Regiunea 8 – ARPM Bucureşti - Ilfov, cu sediul la Bucureşti

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat.
Politica in domeniul protectiei mediului
La nivelul intregii planete, am inteles ca nu ne mai putem permite sa tratam ecosistemele ca pe ceva neinsufletit, ca pe o sursa de venituri, si ca omenirea este parte a naturii.
Reconcilierea intre nevoia dezvoltarii economice si sociale si protectia mediului este esentiala. Este necesara promovarea dezvoltarii durabile, care integreaza cresterea economica, imbunatatirea calitatii vietii, sanatatea, educatia,
dezvoltarea sociala si protectia patrimoniului natural, unic, de care beneficiaza România.

Strategia Tematica pentru Mediul Urban
In luna iunie 2006, cu ocazia reuniunii Consiliului de mediu, a fost adoptata Strategia Tematica pentru Mediul Urban.
Aceasta strategie tematica a fost elaborata în baza prevederilor celui de-al 6-lea Program de Actiune pentru Mediu si urmareste îmbunatatirea performantelor de mediu la nivelul oraselor europene.
Obiectivul strategiei este de a sprijini statele membre, precum si autoritatile locale si regionale în implementarea politicilor si legislatiei de mediu.
Strategia Tematica pentru Mediul Urban | Format PDF, 13 Kb
Informatii referitoare la procesul ce se desfasoara la nivel european:
http://ec.europa.eu/environment/urban/thematic_strategy.htm

Ministerul Mediului promoveaza o politica de mediu unitara, coerenta, avand ca principale obiective:
# Integrarea cerintelor de mediu in strategiile sectoriale;
# Conformarea cu acquis-ul comunitar de mediu pentru asigurarea calitatii apei potabile in toate localitatile, epurarea apelor uzate, protejarea populatiei fata de efectele nocive ale zgomotului, inchiderea depozitelor de deseuri neconforme, retehnologizarea sistemelor de incalzire centralacentrala si implicit cresterea eficientei energetice, promovarea utilizarii resurselor regenerabile de energie, reabilitarea ecologica a siturilor afectate de poluare istorica sau de eroziune costiera;
# Decuplarea degradarii mediului de cresterea economica;
# Ocrotirea biodiversitatii;
# Monitorizarea si diminuarea riscurilor schimbarilor climatice;
# Managementul riscului si prevenirea dezastrelor provocate de inundatii;
# Aplicarea principiului "poluatorul plateste";
# Finantarea proiectelor, inclusiv prin Fondul de Mediu;
# Cresterea constientizarii publicului si intarirea parteneriatului cu organizatiile neguvernamentale din domeniu


# Documentatie
# Legislatie

# Conventia Cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice (UNFCCC)
# Protocolul de la Kyoto

# Strategia nationala a României privind schimbarile climatice (2005-2007)
# Planul national de actiune privind schimbarile climatice (2005-2007)
# A 4-a Comunicare Nationala a Romaniei la UNFCCC

# Romania's Report on Demonstrable Progress 2005
# Romania’s Initial Report under the Kyoto Protocol (Assigned Amount Report)
# Bali Action Plan 2007
# Pachet energie-schimbari climatice post 2012
# Modificarea Directivei 2003/87/CE in vederea imbunatatirii si extinderii schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
# Decizia privind efortul Statelor Membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de sera, astfel incat sa se respecte angajamentele Comunitatii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera pana in anul 2020
# Directiva privind promovarea utilizarii surselor regenerabile de energie
# Directiva privind captarea si stocarea dioxidului de carbon
# Linii directoare privind ajutorul de stat in domeniul mediului
# Inventarul emisiilor de gaze cu efect de sera
# Romanian NIR 1989-2007. National Inventory Report, submission 2009
# CRF Tables 2009. Common Reporting Format, submission 2009
# Adaptarea la efectele schimbarilor climatice si vulnerabilitate
# Scenarii de schimbare a regimului climatic in România pe perioada 2001 - 2030
# IPCC Fourth Assessment Report (SPM)
# Carta Verde privind adaptarea la efectele schimbarilor climatice
# EU Green Paper on Adaptation
# EU White Paper on Adaptation
# O.M. 1170/29.09.2008 Ghid privind Adaptarea la efectele schimbarilor climatice (GASC)
# Proiecte Joint Implementation
# Memorandumuri de Intelegere
# Lista proiectelor JI in România
# Lista scrisori de sustinere/aprobare
# Ghidul pentru utilizarea mecanismului IMPLEMENTARE IN COMUN (JI) pe baza Modului II (art. 6 al Protocolului de la Kyoto)

* Documentul Initial de Prezentare a Proiectului (PIN) (F SC- 01-01)
* Documentul de Descriere a Proiectului JI (PDD) (F SC-01-02)

# Procedura nationala pentru utilizarea mecanismului IMPLEMENTARE IN COMUN (JI) pe baza Modului I
# EU ETS
Legislatie Nationala si Comunitara
# Constientizare. Legaturi utile / Awareness. Related links


Acte normative
Evaluare strategica de mediu (SEA) pentru Planuri si Programe - Aviz de mediu
# HOTARÂRE nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe
# ORDIN nr. 995 din 21 septembrie 2006 pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intra sub incidenta Hotarârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe
# ORDIN nr. 117 din 2 februarie 2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe
# Manual pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe
# ORDIN nr. 480 din 16 mai 2006 privind constituirea si functionarea Comitetului special la nivel central pentru realizarea etapei de incadrare a procedurii de evaluare de mediu
# Manual privind SEA pentru politica de coeziune 2007-2013
Web-page Agentia Nationala pentru Protectia Mediului: http://www.anpm.ro/
Evaluare impact asupra mediului (EIM) a proiectelor - Acord de mediu
# HG nr. 1213 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private
# ORDINUL nr. 860 din 26 septembrie 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare
# ORDINUL nr. 863 din 26 septembrie 2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului
# ORDINUL nr. 864 din 26 septembrie 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontiera si de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontiera
Informatia privind mediul
# HG nr. 878 din 28 iulie 2005 - accesul publicului la informatia privind mediul
Conventia Espoo
# Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991
# Amendament la Conventia Espoo
Conventia Aarhus
# Legea nr. 86 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie în probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998
Raspunderea de mediu
# Raspunderea de mediu OUG nr. 68 din 2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului